Nieuw Warenwetbesluit Meel en brood treedt in werking

Op woensdag 1 juli is het zover en treden de wijzigingen van het Warenwetbesluit Meel en brood officieel in werking. De benamingen van heel veel broden zullen veranderen. De voorbereidingen voor deze wijzigingen zijn al lange tijd aan de gang. Begin dit jaar zijn er diverse ledenbijeenkomsten georganiseerd.

Voor de wijzigingen geldt een overgangstermijn van 2 jaar, dus tot 1 juli 2022. Toch is het belangrijk dat wet en praktijk zo snel mogelijk overeenkomen: wel zo helder voor de consument! Maak daarbij gebruikt van de diverse praktische hulpmiddelen die voor u beschikbaar zijn. Documentatie van de ledenbijeenkomsten is te vinden op het ledengedeelte van de NVB website. Ook op de website van het NBC is veel informatie en zijn praktische hulpmiddelen te vinden in het Dossier Warenwetbesluit Meel en brood.

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl