Nieuwe Reclamecode voor Voedingsmiddelen

De Reclamecode voor Voedingsmiddelen is herzien. De Code is van toepassing op alle specifiek voor Nederland bestemde reclame-uitingen voor voedingsmiddelen. Het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC) heeft besloten dat er beperkingen komen voor voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Voor bepaalde producten mag geen reclame meer worden gemaakt gericht op deze doelgroep. De Code bepaalt ook dat er geen reclame voor voedingsmiddelen mag worden gemaakt in mediadragers die zich specifiek richten op kinderen tot en met 12 jaar. Daarnaast dienen mededelingen over portiegrootte en een eventuele bijdrage aan een verantwoord voedingspatroon juist en volledig te zijn. Hier vindt u de nieuwe Code .

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl