FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden. Bekijk alle FNLI flitsten.

De Nederlandse voedselconsumptie geanalyseerd

Het RIVM heeft de Nederlandse voedselconsumptie vergeleken met de Richtlijnen Voedselkeuze. Hieruit blijkt dat bijna driekwart van de voeding van de Nederlanders bestaat uit basisvoedingsmiddelen, zoals groente, fruit, aardappelen, brood, rijst, pasta, zuivel, vlees, vis, vetten, oliën en water. Meer dan wordt aanbevolen bestaat de voeding voor een kwart uit andere producten, zoals snacks en (niet-)alcoholische dranken.

Nieuwe Reclamecode voor Voedingsmiddelen

De Reclamecode voor Voedingsmiddelen is herzien. De Code is van toepassing op alle specifiek voor Nederland bestemde reclame-uitingen voor voedingsmiddelen. Het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC) heeft besloten dat er beperkingen komen voor voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Voor bepaalde producten mag geen reclame meer worden gemaakt gericht op deze doelgroep. De Code bepaalt ook dat er geen reclame voor voedingsmiddelen mag worden gemaakt in mediadragers die zich specifiek richten op kinderen tot en met 12 jaar. Daarnaast dienen mededelingen over portiegrootte en een eventuele bijdrage aan een verantwoord voedingspatroon juist en volledig te zijn. 

Status quo Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling heeft tot doel een gezonder productaanbod door de gehaltes zout, verzadigd vet en kilocalorieën (suiker en vet) in levensmiddelen te verminderen. In 2020 moet het daardoor makkelijk zijn om dagelijks maximaal 6 gram zout en maximaal 10 energieprocent verzadigd vet en minder calorieën te consumeren. 

Minister Schippers erkent harde werk bedrijven om nieuwe etiketteringseisen te implementeren

De Europese Verordening over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (nr 1169/2011) is sinds 13 december 2014 van kracht. De nieuwe regels moeten er voor zorgen dat de consument goed geïnformeerd en niet misleid wordt. Belangrijke veranderingen zijn dat allergenen voortaan opvallender moeten worden vermeld en dat er een minimale lettergrootte geldt om etiketten leesbaarder moeten zijn.

GfK cijfers 2014

In dit artikel download u de algemene gegevens m.b.t. de ontwikkeling van de supermarktomzet over 2014 ten opzichte van 2013. Bij deze cijfers is inbegrepen een vooruitzicht naar de ontwikkeling over 2015 en de ontwikkeling van de promotiedruk

Vriendelijk verzoek deze vertrouwelijk te behandelen.

Wim Kannegieter

Twitter account NVB

Wil je snel op de hoogte zijn van de laatste wetenswaardigheden over de NVB en haar activiteiten? Of nieuwtjes uit de markt het eerste lezen? Dan is het goed om te weten dat de NVB een eigen Twitteraccount heeft.

Volg de NVB via @NVBBakkerijen. Hoe meer volgers hoe beter.

Aankondiging datum Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB

Dit voorjaar zal er weer een sociale activiteit georganiseerd worden rond de Voorjaars Algemene Ledenvergadering van de NVB. Dit naar aanleiding van de vraag hieromtrent vanuit de leden tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in november 2014. Ook zal er een onderhoudend programma zijn voor de dames terwijl de heren/dames bijeen zullen zijn voor de feitelijke ALV.