De Wet werk en zekerheid (Wwz) is een feit

Op 1 januari 2015 zijn de eerste veranderingen in gegaan: een aantal wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid. Per 1 juli 2015 gaan de meest ingrijpende aanpassingen in: wijziging van het ontslagrecht, de wettelijke transitievergoeding en de inperking van de ketenbepaling.

In de bijlage treft u het meest actuele overzicht aan van de veranderingen in de WWZ. Dit overzicht is opgesteld door de AWVN. Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk bij de NVB terecht (0317-471205) of de AWVN-werkgeverslijn, 070 – 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl

Tip Houd er rekening mee dat voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of langer, die eindigen na 31 januari 2015, de aanzegtermijn van een maand in acht moet worden genomen. Ga dus na of er begin februari al contracten eindigen, dan moet u deze dus per direct aanzeggen! 

Wim Kannegieter