Wijziging in verjaring wettelijke vakantiedagen

Per 1 april 2015 in CAO Bakkersbedrijf

In de actuele cao van het Bakkersbedrijf (met een looptijd tot 1 april 2015) staat een artikel vermeld met betrekking tot de verjaring van wettelijke vakantiedagen (20 dagen per jaar bij een FT contract). Dus niet m.b.t. de bovenwettelijke vakantiedagen (Artikel 7.3. op pagina 41).

Vanaf dat moment geldt dat wettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn hebben tot 1 juli van het daaropvolgende jaar. Dus als de wettelijke vakantiedagen, die zijn opgebouwd na 1 april 2015, niet voor 1 juli 2016 worden opgenomen, komen deze te vervallen.

Wettelijke vakantiedagen die opgebouwd zijn vóór 1 april 2015 blijven een verjaring termijn houden van 5 jaar.

Het lijkt ons goed als u dit binnen uw bedrijf verder communiceert zodat hier t.z.t. geen misverstanden over gaan bestaan.

Wim Kannegieter