Hybride financiering WGA stelsel per 1-1-2017

Op 22 juni jl. heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd naar de kamer over het hybride financieringsstelsel van de WGA. In deze brief doet de Minister een voorstel om een aantal maatregelen te nemen om de onbalans in de financiering tussen het UWV en private verzekeraars te herstellen.

Maatregelen
Hieronder een beknopt overzicht van de voorgenomen maatregelen:

  • Vanaf 2017 gaat het UWV altijd kijken naar de uitkeringslast van twee jaar terug (T-2) om een gedifferentieerde premie te berekenen. Eerder werd dat voor een werkgever die in die periode eigenrisicodrager was niet gedaan. Een terugkerende werkgever van eigenrisicodrager naar het UWV betaalt zo een hoger(e) gedifferentieerde premie. 
  • Werkgevers die vanaf 1-1-2017 eigenrisicodrager worden nemen geen inloop mee. Zowel WGA-vast als –flex (vanaf dat moment samengevoegd tot één gedifferentieerde premie) blijven achter bij het UWV.

Werkgevers die tussen 1-7-2015 en 1-1-2017 eigenrisicodrager worden hoeven alleen de uitkeringslasten uit die periode zelf te financieren. Na 1-1-2017 zijn deze uitkeringslasten voor het UWV. Werknemers die ziek of arbeidsongeschikt worden binnen deze periode, waarvan de uitkeringslast ontstaat na 1-1-2017 blijven achter bij het UWV, gefinancierd via de gedifferentieerde premie door de publiek verzekerde werkgevers.

Wat betekent dit voor werkgevers die op dit moment ERD zijn:
Werkgever is ERD en blijft ERD
Dit betekent dat u als ERD per 1-1-2017 de uitkeringslasten van de WGA-flex achterlaat bij het UWV. WGA-vast en –flex zijn vanaf dat moment samen en worden gefinancierd door het UWV.

Werkgever is ERD en gaat publiek
Dit betekent dat als u zichzelf nu publiek verzekerd u één jaar de minimumpremie van het UWV zal betalen. Per 1-1-2017 zal een nieuwe gedifferentieerde premie worden berekend op basis van uw uitkeringslasten 2015 (T-2) ondanks dat deze uitkeringslasten al zijn gefinancierd door de eigenrisicodrager.

In het bijgevoegde stroomschema zijn de gevolgen beschreven voor werkgevers die op andere momenten een keuze maken tussen het eigenrisicodragerschap en het publieke bestel.