Doe mee met Het Nationaal Schoolontbijt!

Dit jaar gaan wederom honderdduizenden leerlingen van basisscholen in heel Nederland tijdens Het Nationaal Schoolontbijt ontbijten. Dat gebeurt tijdens de 13e editie van Het Nationaal Schoolontbijt in de week van 9 tot en met 13 november. Hiermee laten we zien hoe leuk en belangrijk een gezond ontbijt met brood is.

Verloop campagne Brood, wat zit daarin?

Het eerste thema (broodsoorten) van het broodoffensief ‘Brood, wat zit daarin?’ ligt ondertussen alweer enige tijd achter ons en het volgende thema (wat doet brood met je) staat alweer in de steigers. De vraag is nu; hebben we met de media en de middelen rondom het thema broodsoorten  het gewenste resultaat behaald en liggen we met ons offensief op koers? 

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:
• Flits 60 – Tarief Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen 2016
• Flits 64 – Werkbezoek voor politici bij uw bedrijf

Bericht van FNLI over duurzame palmolie

The Consumer Goods Forum, het internationale samenwerkingsnetwerk van fabrikanten en retailers, heeft Sustainable Palm Oil Sourcing Guidelines  gepubliceerd om bedrijven te ondersteunen in hun ambitie om palmolie duurzaam in te kopen, en daarbij een stap verder te gaan dan de duurzaamheidseisen van de RSPO of equivalente standaarden. De gezamenlijke richtlijnen passen in de ambitie van het Consumer Goods Forum om ontbossing  tegen te gaan.

Hulpmiddel voor etikettering van aroma´s

FoodDrinkEurope, de Europese koepelorganisatie van de levensmiddelenindustrie, heeft een document opgesteld met richtsnoeren voor de toepassing van de Aromaverordening (Verordening (EG) nr. 1334/2008 ). U kunt dit document als hulpmiddel gebruiken, het bevat bijvoorbeeld interpretaties over de aanduiding en de etikettering van aroma’s in de lijst van ingrediënten van levensmiddelen.

EC Handleiding etikettering van kleurende ingrediënten

De handleiding van de Commissie over kleurende ingrediënten kent een deadline van november 2015. Vanaf dan moeten alle bedrijven die gebruikmaken van bepaalde kleurende stoffen in een product, deze in de etikettering ingedeeld hebben naar additief of ingrediënt. De handleiding bevat op pagina 11 een beslisboom die als hulpmiddel ingezet kan worden. Hoewel de handleiding geen wettelijke bepaling is en de wijze waarop bepaald kan worden of het product voldoet aan de gestelde eisen nog ontbreekt, is het aan te raden indien van toepassing om met uw leverancier van dergelijke grondstoffen te bepalen wat al aangepast moet worden en wat niet.

Productcriteria voor het Vinkje herzien

De wetenschappelijke commissie van Stichting Ik Kies Bewust heeft de productcriteria  voor het gebruik van het Vinkje herzien. Iedere vier jaar worden de criteria voor verzadigd vet, suikers, zout, energie en voedingsvezels opnieuw beoordeeld, met als doel dat de producten steeds iets gezonder worden. Dit leidt voor vele producten tot productsamenstelling en/of etiket wijzigingen. 

NVWA handhaving wijziging voor voedingswaarde toleranties

De NVWA heeft aangekondigd de Europese richtsnoer over voedingswaarde toleranties en afrondingen te gaan hanteren in handhaving. De NVWA heeft lange tijd nog de toleranties en afrondingen gehanteerd vanuit 2000, mede omdat de Europese richtsnoer een complex systeem omvat. De tolerantiegrenzen van de voedingswaardedeclaratie hangen namelijk af van verschillende situaties. FNLI heeft daarom een verduidelijkingsdocument opgesteld als hulpmiddel, deze vindt u op het ledengedeelte van de NVB-site.

Geen verplichte herkomstetikettering voor vlees als ingrediënt

De Europese Commissie (EC) heeft bekend gemaakt de vermelding van de herkomst van vlees als ingrediënt niet verplicht te willen stellen. Ondanks het verzoek van het Europees Parlement om de verplichting wel in te voeren. De EC heeft in het kader van de Europese productinformatiewetgeving (verordening (EG) nr. 1169/2011) onderzoek laten uitvoeren naar de consequenties van verplichte herkomstetikettering, dit onderzoek leidde tot een negatief advies. Hiermee worden de extra etiketteringsverplichtingen tegengegaan.

NVWA interpretatie van voedings- en gezondheidsclaims in marketing en op etiket

Onlangs publiceerde de NVWA een onderzoek naar etiketten en claims van verpakte ontbijtgranen waaruit bleek dat een groot deel van de etiketten niet aan de eisen voldeed. In de ogen van de NVWA waren veel voedings- en gezondheidsclaims onduidelijk. In het onderzoek hanteerde de NVWA echter een aantal uitgangspunten die niet bekend zijn bij fabrikanten. Deze interpretaties hebben ook betrekking op andere producten dan ontbijtgranen.
Om die reden heeft FNLI een analyse gemaakt van de aantal aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden op uw etiket en in uw marketing.

Minder asbestovertredingen maar Inspectie SZW blijft alert

De strenge en intensieve aanpak van de Inspectie SZW in de asbestsector is duidelijk merkbaar. Zowel het aantal overtredingen door gecertificeerde saneringsbedrijven als door malafide verwijderaars neemt af. Voor de Inspectie SZW echter geen reden om de inspectiedruk te verminderen. “Het asbestrisico vraagt voorlopig nog onze volle aandacht”, stelt Inspecteur-generaal Van den Bos in de ‘sectorrapportage asbest 2015’.