Nieuwe versie van VITAL – VITAL 3.0

Een nieuwe versie van VITAL -3.0- is gelanceerd door Allergen Bureau. De aanpassingen in deze versie zijn vastgesteld op basis van de aanbevelingen van het Scientific Expert Panel. Dit Panel is een groep wetenschappers (waaronder TNO) die op basis van wetenschappelijke gegevens de reference doses voor VITAL vaststelt. Om risico’s van kruiscontaminatie met allergenen juist te kunnen inschatten is een risicobeoordeling nodig. Het Australische Allergen Bureau heeft met VITAL een systematiek ontwikkeld om deze risico’s te berekenen. VITAL wordt internationaal steeds meer toegepast. Het is een vrijwillig risicobeoordelingsysteem om te bepalen of het nodig is om te waarschuwen voor kruisbesmetting met allergenen.

Toelichting op de wijzigingen

Uitgangspunten reference doses

Ten opzichte van VITAL 2.0 zijn de vastgestelde reference doses in VITAL 3.0 gebaseerd op meer data van een grotere groep allergische personen. Een belangrijke wijziging in de uitgangspunten is dat de reference doses nu vastgesteld worden op de ED01 waarden. Dit is de dosis waarbij slechts 1% van de allergische populatie een objectieve reactie heeft op het betreffende allergeen. In VITAL 2.0 werden bij sommige allergenen ED05 waarden toegepast. Er is gekozen voor de ED01 zodat de groep allergische patiënten welke een eventuele (milde) reactie zou kunnen krijgen, zo klein mogelijk is. Het Allergen Bureau hoopt dat daardoor de acceptatie van het VITAL systeem verder zal toenemen. Resultaat van deze wijzigingen is dat de meeste reference doses gewijzigd zijn, zie tabel (bron Allergenen Bureau).

Nieuwe reference dose voor selderij

Er is een reference dose voor selderij bepaald. In onze rekentool (Allergen Risk Calculator) werd eerder met een reference dose van 0.03 mg (op basis van de laagste bestaande reference dose) gerekend. Deze is nu officieel vastgesteld op 0.05 mg.

Splitsing noten in drie groepen

In VITAL 2.0 hadden alle soorten noten dezelfde reference dose (0.1 mg). Deze groep is nu gesplitst in drie groepen waarbij voor twee groepen noten een verlaagde reference dose is vastgesteld.

  • Overige noten: amandelen, paranoten, hazelnoten, macadamia noten  
  • Cashewnoten, pistachenoten
  • Pecannoten, walnoten

Wat te doen?

VITAL berekeningen op basis van VITAL 2.0 zullen moeten worden aangepast. Omdat de reference doses en daarmee de action limits zijn gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor de uitkomst van de berekening (groen/ rood: action level 1 of 2). En daarmee de waarschuwing die op het etiket geplaatst moet worden. Gezien de verschillen tussen de reference doses uit VITAL 2.0 en 3.0 zijn aanpassingen te verwachten.

De aanpassing van de VITAL berekeningen is ook een moment om de eerder ingevoerde gegevens opnieuw te beoordelen. Misschien zijn er wijzigingen geweest in producten (nieuwe allergenen, gewijzigde recepturen) of in lijntoekenning van producten. Probeer zoveel mogelijk producten in een berekening samen te voegen om het aantal berekeningen beperkt te houden.

Bron: Allergenen Consultancy