Bewust van veiligheid – training NBA

Veiligheid is van groot belang op de werkvloer. Werkgevers willen medewerkers een veilige werkplek bieden. Medewerkers dienen zich niet alleen bewust te zijn van de risico’s, maar kunnen ze herkennen en bespreken deze. Want iedereen wil aan het eind van de werkdag graag weer veilig naar huis. De afgelopen weken zijn er in verschillende bakkerijen … Meer lezenBewust van veiligheid – training NBA

Interessante publicaties en activiteiten

• Acht trends in productontwikkeling: clean label alleen niet meer genoeg – artikel in VMT, 2 oktober 2019. • Verslag congres “Granen en chronische aandoeningen” , dat het Nederlands Bakkerij Centrum organiseerde voor diëtisten en gezondheidsvoorlichters als onderdeel van de EU-campagne “Brood uit Europa. Goed verhaal”.

Nieuwe versie van VITAL – VITAL 3.0

Een nieuwe versie van VITAL -3.0- is gelanceerd door Allergen Bureau. De aanpassingen in deze versie zijn vastgesteld op basis van de aanbevelingen van het Scientific Expert Panel. Dit Panel is een groep wetenschappers (waaronder TNO) die op basis van wetenschappelijke gegevens de reference doses voor VITAL vaststelt. Om risico’s van kruiscontaminatie met allergenen juist … Meer lezenNieuwe versie van VITAL – VITAL 3.0

Gezamenlijke technische vergadering Nebafa en NVB

Er heeft een gezamenlijke technische vergadering met de Nebafa Technische Commissie en NVB Werkgroep Kwaliteit plaatsgevonden. Aanleiding voor dit overleg zijn bijeenkomsten op Europees niveau tussen AIBI en Fedima. Het is waardevol te weten waar beide organisaties op technisch vlak mee bezig zijn, om te zien of er informatie uitgewisseld kan worden en of er … Meer lezenGezamenlijke technische vergadering Nebafa en NVB

Nieuwe versie Warenwetbesluit Meel en brood

Het ontwerpbesluit met wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood is ter kennisgeving aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee heeft de bakkerijsector weer een mooie en belangrijke stap gezet in de verdere transparantie van de sector. Duidelijkheid naar de consument op basis van een level playing field is essentieel in het verkrijgen van … Meer lezenNieuwe versie Warenwetbesluit Meel en brood