Nieuwe versie Warenwetbesluit Meel en brood

Het ontwerpbesluit met wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood is ter kennisgeving aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee heeft de bakkerijsector weer een mooie en belangrijke stap gezet in de verdere transparantie van de sector. Duidelijkheid naar de consument op basis van een level playing field is essentieel in het verkrijgen van een onbesproken imago als sector. Het nieuwe Warenwetbesluit Meel en brood gaat waarschijnlijk per 1 juli 2020 in werking treden. Vervolgens  heeft de bakkerijbranche twee jaar de tijd om de wijzigingen door te voeren.

Met dit nieuwe Warenwetbesluit worden onder andere definities opgenomen voor meergranenbrood, speltbrood en zuurdesem. Voor die broodsoorten ontstaat dus een situatie die gelijk is aan volkorenbrood. Een minimumniveau is wettelijk vastgelegd. Daarmee weet de consument exact wat hij of zij koopt in de bakkerswinkel of supermarkt. Dat is positief, want we kennen natuurlijk nog maar al te goed de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde van enkele jaren terug. Daarin werd speltbrood getoond dat feitelijk witbrood was met een mestpuntje speltpoeder. Die situatie deed het imago van de branche geen goed. Met het nieuwe Warenwetbesluit gaan die praktijken tot het verleden behoren.

Aanpassingen in hoofdlijnen

  • Voor al het brood wordt het verplicht te vermelden of het gaat om wit, bruin of volkoren. Voor de consument wordt zo duidelijk wat de basis is van het meelbestanddeel, ongeacht de kleur van het brood. De aanduiding wit en bruinbrood hebben straks – net als nu geldt voor volkorenbrood – niet meer uitsluitend betrekking op brood gemaakt van tarwe. Ook brood van andere granen of van meerdere granen is dus wit, bruin of volkoren.
  • Voor meergranenbrood, (zuur)desembrood en brood waarbij graansoort(en) in de aanduiding worden genoemd gaan bepaalde eisen voor de hoeveelheden (%) gelden. Dit voorkomt dat er speltbrood met maar een kleine hoeveelheid spelt verkocht wordt. Het heeft ook als gevolg dat brood dat nu nog als “maïsbrood” wordt aangeduid straks in de meeste gevallen “ wit tarwemaïsbrood” zal gaan heten.
  • Er komt een nieuwe categorie voor brood dat tussen heel en half in zit, namelijk middengroot brood. Voor deze categorie zullen eisen komen omtrent de hoeveelheid droge stof.  

Wanneer in werking?

De Raad van State en Europese lidstaten gaan het Ontwerpbesluit inhoudelijk beoordelen. Op basis van deze reacties kunnen er nog aanpassingen komen in het huidige ontwerp. Dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren, is niet waarschijnlijk. Wanneer dit alles is afgerond zal het Ontwerpbesluit officieel in het Staatsblad gepubliceerd  worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het nieuwe Warenwetsbesluit dan per 1 juli 2020 officieel in werking treden, met een overgangsperiode van 2 jaar. Dit betekent dat uiterlijk  1 juli 2022 alles aangepast moet zijn.

Dat geeft bakkers ruimschoots de gelegenheid om zaken in hun productieproces aan te passen naar de nieuwe wettelijke standaard. In de komende maanden zal de NVB via regiobijeenkomsten haar leden bijpraten over het nieuwe Warenwetbesluit en toelichting geven over de verschillende andere aanpassingen. Momenteel vindt er met de NVB kwaliteitswerkgroep en andere sectorpartijen afstemming plaats over bepaalde interpretatiekwesties.

Samenwerking

Wederom heeft de gezamenlijke bakkerijsector (Nebafa, NBOV en NVB) getoond de verantwoordelijkheid te nemen om op brancheniveau zaken met elkaar af te stemmen en in overleg met overheid en ngo’s zaken goed te borgen. Dat is naast het versterken van het imago van het product brood, wellicht nog een mooi bijeffect van dit nieuwe Warenwetbesluit.

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl