Rapportage RVO m.b.t. stand van zaken informatieplicht Energiebesparing.

Per begin juli 2019 moeten bedrijven voldoen aan de informatieplicht Energiebesparing. Op de RVO-site staan onderstaande feiten en cijfers over de informatieplicht energiebesparing. Deze geven een goede inkijk op de hoeveelheid bedrijven die hier reeds aan hebben voldaan. Maar nog meer bedrijven hebben nog niet voldaan aan deze plicht. Ongetwijfeld geldt dit ook voor bakkerijen. Vanuit de NVB is er nog steeds de mogelijkheid om via TENBA deze informatieplicht te laten uitvoeren. Dan wordt u ook voorzien van een advies hoe u uw investeringen kunt inzetten om zo maximaal mogelijke energiebesparing/efficiency te krijgen waardoor de kosten voor energie zoveel mogelijk gemitigeerd worden.

Publicatie CBS over middelgroot- en grootverbruikers energie

Hoeveel vestigingen van bedrijven en instellingen per gemeente en per sector vallen er in de energieverbruiksklasse middelgroot of groot? En hoeveel van die vestigingen vallen daardoor mogelijk onder de Informatieplicht energiebesparing? U vindt dit aantal en het bijbehorende energieverbruik in de publicatie Midden- en grootverbruik van elektriciteit en gas (2017). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte deze publicatie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Let op: De gegevens in deze publicatie zijn inclusief:

·        – de bedrijven en instellingen die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS);

·        – de bedrijven en instellingen die deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3);

·        – type C inrichtingen met een omgevingsvergunning milieu;

·        – glastuinbouwbedrijven die aan het CO₂-vereveningssysteem deelnemen.

Al deze bedrijven en instellingen hoeven niet te rapporteren voor de Informatieplicht energiebesparing. 

Definities

De publicatie hanteert onderstaande definities van middelgrootverbruikers en grootverbruikers:

·        Middelgrootverbruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering tussen de 50.000 – 200.000 kWh én een gaslevering van < 75.000 m3 aardgas, of een elektriciteitslevering van < 200.000 kWh én een gaslevering tussen de 25.000 – 75.000 m3.

·        Grootverbruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering groter dan 200.000 kWh of een gaslevering groter dan 75.000 m3.

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl