NVB workshop ‘Beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij’

NVB nodigt u – als NBV-lid – uit voor de interactieve workshop ‘Beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij’. De Europese verordening (verstrekking van voedselinformatie aan consumenten) kent geen wettelijke verplichting tot het vermelden van allergenen die aanwezig (kunnen) zijn als gevolg van versleping. Toch dient u de allergische consument te voorzien van volledige en juiste informatie over de aanwezigheid van allergenen als gevolg van versleping. Hoe gaat u als bakkerij om met de inschatting of er een risico (= kans x effect) bestaat?

What’s in it for me?
De workshop biedt u praktische informatie over beheersmaatregelen: hoe de aanwezigheid van allergenen door versleping aan de hand van de VITAL systematiek te bepalen in de bakkerij; hoe de risicocommunicatie inzake versleping van allergenen te onderbouwen; en hoe certificerende instanties het allergenenmanagement bij u toetsen.

Het programma:

9.00 – 9.15 uur: Inloop

9.15 – 11.00 uur: Marjan van Ravenhorst, consultant Allergenen Consultancy
Naast achtergrondinformatie over een goed en praktisch allergenenmanagementsysteem, gaat Marjan uitleg geven over het VITAL 2 drempelwaardesysteem. Wat zijn de aandachtsgebieden en valkuilen? Hoe pas je het systeem toe met de referentie doseringen van VITAL en NVWA (inclusief stappenplan)? Hoe zien de praktische oplossingen en rekentools eruit?

11.00 – 11.15 uur Cindy Bruinsma, Quality Assurance Coördinator Bake Five
Cindy informeert u over hoe in de praktijk voorwaarden op te stellen voor de toepassing van de VITAL systematiek binnen de bakkerij.

11.15 – 11.30 uur Tieke Reijnen, QA medewerker Bakkerij van der Kletersteeg
De ervaring met hoe de opgestelde VITAL voorwaarden in de bakkerij uit te rollen, presenteert Tieke aan u.

11.30 – 12.00 uur Maike te Riele, General Manager ISACert
Maike licht toe waar een certificerende instantie op let bij toetsing van het allergenenmanagement. Hierbij ligt de focus op de borging van allergenen versleping. Daarnaast informeert Maike u over Simply OK en de certificatie standaard die binnenkort beschikbaar komt.

12.00 – 12.30 uur Discussie
12.30 – 13.30 uur Lunch

Datum en locatie NVB workshop ‘Beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij’
Datum: Donderdagochtend 16 maart 2017
Locatie: Nederlands Bakkerij Centrum, Agro Business Park 75-83 te Wageningen
Aanmelden: U kunt zich voor deze NVB workshop aanmelden vóór woensdag 8 maart bij het NVB secretariaat (secretariaat@nedverbak.nl).

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl