NVB Workshop over pensioenen

Op 16 april aanstaande organiseert de NVB een workshop over pensioenen. Tijdens deze workshop, die inhoudelijk verzorgd zal worden door de consulent van het Bakkerspensioenfonds, zal nader ingegaan worden op de stand van zaken m.b.t. het BPF Bakkers, de pensioenregeling, de mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan en allerlei andere zaken die voor HRM managers, operationeel managers en financieel managers van belang zijn om op een goede wijze informatie te geven aan medewerkers over de ins en outs van de pensioenregeling.

Deze workshop mag zich op een grote belangstelling verheugen. Zo veel zelfs dat er naast een ochtendsessie inmiddels ook een middagsessie is gepland op de 16e april. Er zijn nog plekken beschikbaar voor deze workshops.

Belangstellenden voor deze workshops kunnen zich tot 10 april opgeven bij secretariaat@nedverbak.nl (t.a.v. Monique van den Hout).

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl