Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023

De subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd tot 2023. De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een deelnemer (o.a. mbo bbl). Per bbl leerling kunt u maximaal €2.500,- subsidie ontvangen per schooljaar. In 2018 was er veel discussie over het voortbestaan  van deze regeling.

Het besluit tot verlenging biedt zekerheid aan de erkende leerbedrijven die voor meerdere jaren mbo-studenten in het eigen bedrijf opleiden. Ook voor scholen en studenten zijn de gevolgen positief. Juist nu het bedrijfsleven een groeiende behoefte heeft aan goed opgeleide medewerkers, blijft de bbl-route voor het opleiden van vakmensen ook financieel ondersteund.

Bakkerijen die een mbo bbl leerling in dienst hebben kunnen deze subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO).

Op de website van de RVO vindt u meer informatie en kunt u de aanvraag indienen. Hier vindt u ook de subsidiemogelijkheden voor HBO studenten en andere opleidingen.

Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming SFB

U kunt als erkend leerbedrijf tevens gebruik maken van de bijdrageregeling beroepspraktijkvorming van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf(SFB). Het SFB vindt het belangrijk om te investeren in nieuwe vakmensen en wil u daarom financieel tegemoet komen voor de tijd die u investeert in een leerling. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage met een maximum van € 90,- per stagiaire/maand voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. De vergoeding geldt voor zowel leerlingen van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) als voor leerlingen van een beroepsopleidende leerweg (BOL).

Wilt u weten of u in aanmerking komt en hoeveel het SFB u kan vergoeden? Ga naar SFB en download het declaratieformulier.

Vul het declaratieformulier in het stuur het naar subsidie@nbc.nl of per post:

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf
T.a.v. afdeling Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming
Postbus 360
6700AJ Wageningen

(vergeet niet de envelop voldoende te frankeren)

Er worden vele aanvragen verwacht, het kan dus enkele maanden duren voordat uw aanvraag verwerkt is.

Carla Zwierstra
c.zwierstra@nba-opleiding.nl