Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023

De subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd tot 2023. De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een deelnemer (o.a. mbo bbl). Per bbl leerling kunt u maximaal €2.500,- subsidie ontvangen per schooljaar.

Reclamecode voor Voedingsmiddelen aangepast

Per 1 februari 2019 is de aangepaste Reclamecode voor Voedingsmiddelen(RvV) in werking getreden. De kern van de wijziging is dat het voor producten die niet voldoen aan de voedingskundige criteria, niet meer is toegestaan om kinderidolen (licensed media characters) gericht op kinderen tot 13 jaar op verpakkingen en/of Point-of-sale materiaal te gebruiken. Licensed media characters gericht op kinderen tot 7 jaar mogen überhaupt niet meer worden toegepast.