NVWA en RIVM publiceren monitoringsrapporten zout, verzadigd vet en suikers

Zowel de NVWA als het RIVM publiceerde onlangs de monitoringsrapporten in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling inzake zout, verzadigd vet en suikerreductie. Het Akkoord bevat doelen voor 2020 om per productcategorie het zout en energie (suiker en verzadigd vet) te verlagen.

De rapportages laten zien dat de zoutreductie in levensmiddelen doorgaat. De NVWA heeft in 2016 98 broden geanalyseerd . Het gemiddelde zoutgehalte op eindproduct dat werd gemeten is 1,03 gram zout per 100 gram brood. Twee broden bevatten meer keukenzout dan de wettelijke norm voor zout op droge stof, dit betrof een roggebrood en een stokbrood. Aanvullend bleek dat de gedeclareerde hoeveelheid zout op het etiket overeen kwam met de geanlayseerde waarden.
Volgens de rapportage van het RIVM is de zoutgehalte in het brood dat onder de warenwettelijke zoutnorm valt in 2015 sinds 2011 met 21% afgenomen. Brood bevat een geringe hoeveelheid suikers en verzadigd vet, daarom wordt brood door het RIVM voor deze twee voedingsstoffen als niet-herformuleerbaar beschouwt.

De NVWA rapporteert dat het verzadigd vet in saucijzenbroodjes in 2015 (ca. 10 gram per 100 gram) ten opzichte van 2009 is afgenomen met 11%. Daarentegen nam het verzadigd vetgehalte in 2015 (ca. 4 gram per 100 gram) ten opzichte van 2012 in worstenbroodje met 10% toe. Het transvetgehalte in saucijzenbroodjes en worstenbroodje ligt onder het detectielimiet (<0,05 %). Op dit moment wordt gewerkt aan mogelijke reductieafspraken voor de categorie hartige broodjes. NVB en VBZ bakkerijen participeren in dit project.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl