Toolbox gaat mycotoxinen in granen voorspellen

In het internationale project ‘MyToolBox (https://www.mytoolbox.eu/)’ zijn 23 overheidsinstanties, wetenschappelijke en industriële organisaties vertegenwoordigd. Het project is begin 2016 gestart en duurt 4 jaar. Het projectdoel is om de inname van mycotoxinen via voedsel te verminderen en jaarlijks tientallen miljoenen euro’s te besparen door oogstverliezen te beperken. Mycotoxinen zijn afkomstig van schimmels, die in lage concentraties giftig zijn voor mensen en dieren. 

Binnen het project wordt een elektronische toolbox ‘Safe Food and Feed through an Integrated Toolbox for Mycotoxin Managment’ ontwikkelt, waarmee de besmetting van mycotoxinen in graan vroegtijdig voorspeld kan worden. Bedrijven uit de gehele graanproductieketen – van teelt tot voedsel en diervoeder – kunnen bedrijfsspecifiek advies krijgen over beheersing en controle van mycotoxinen betreffende: grond, gewas, teelt, voedselverwerking, afvalbeheer, alternatieve energie, voedselveiligheid en veiligheidswaarborging binnen een duurzame economische aanpak.

Een toename van de besmetting van granen met mycotoxinen zal waarschijnlijk plaatsvinden door klimaatverandering. Door de groei van mycotoxinen vroegtijdig te voorspellen, kan de teler de juiste keuzes maken als het gaat om onder andere het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor schimmels en het juiste oogstmoment.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl