Ontwikkelingen Nutri-Score

In november 2019 heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend gemaakt dat hij de Nutri-Score wil invoeren als voedselkeuzelogo. Het is de bedoeling dat er een internationale organisatie voor Nutri-Score komt. Een overleg is inmiddels gestart met de aan Nutri-Score deelnemende landen, zo meldt de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

De berekening achter de Nutri-Score moet nog worden aangepast, zodat het beter aansluit bij de bestaande wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen voeding en gezondheid, aldus Blokhuis. Voedingsrichtlijnen van de deelnemende landen zijn hierbij het vertrekpunt. Het logo moet zo min mogelijk tot verwarring leiden over wat de gezondere keuze is, zoals Nederlanders deze kennen vanuit de Schijf van Vijf.

De lancering van het logo in Nederland is gepland voor medio 2021 en wordt afgestemd met belanghebbende partijen. Voor deze afstemming is een openbare consultatie voorzien. NVB wil hierop reageren en zou graag met betrokken NVB leden nadenken over de gevolgen voor de bakkerijbranche. Wilt u hierover meedenken? Dan verneem ik dat graag.

Bron: FoodHolland 24/06/2020

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl