Enquête VWS over stimulering van productverbetering & inzet Nutri-Score

Het ministerie van VWS is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor productverbetering. Ze is ook de invoering van Nutri-Score aan het voorbereiden. Het ministerie van VWS heeft een enquête opgesteld, waarin levensmiddelenproducenten worden uitgenodigd hun visie te geven op stimuleringsmaatregelen die ingezet kunnen worden voor productverbetering. Daarnaast wordt gevraagd naar de intentie om Nutri-Score als logo op product(en) te zetten.

Het invullen van de enquête duurt hooguit 7 minuten. Met de antwoorden kan de overheid een zorgvuldige afweging maken over het inzetten van kennis en onderzoek voor productverbetering. En het biedt handvatten voor de toekomstige communicatie over Nutri-Score.

Klik hier om de enquête in te vullen. De enquête kan tot en met vrijdag 10 juli worden ingevuld.

Deze enquête gaat specifieker in op de onderwerpen en gewenste instrumenten voor productverbetering. De informatie zal in aanvulling op de meer kwalitatieve data uit de internetconsultatie gebruikt worden.

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl