Persbericht NVB en NBOV CAO Onderhandelingen Bakkersbedrijf

In de media zijn de laatste dagen berichten verschenen over de ontwikkelingen in de CAO onderhandelingen in het Bakkersbedrijf.  Naar aanleiding daarvan hebben NVB en NBOV gemeend een persbericht op te moeten stellen waarin de argumentatie en insteek van de werkgeversorganisatie wordt belicht. Bijgaand treft u het persbericht aan dat hierover door NVB en NBOV  is opgesteld.

NVB en NBOV nodigen de werknemersorganisaties uit om te komen tot een nieuwe CAO in het Bakkersbedrijf.