Premiekorting voor jongere werknemer

Werkgevers die jongeren met een WW- of bijstandsuitkering een baan aanbieden voor 24 uur per week, kunnen vanaf 1 juli volgend jaar ook gebruikmaken van de regeling Premiekorting jongere werknemer. De regeling geldt nu alleen voor dienstverbanden vanaf 32 uur. De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd deze regeling per 1 juli volgend jaar te versoepelen. Het kabinet wil hiermee de werkgelegenheid voor jongeren stimuleren. (zie bijlage pdf)

Een bedrijf dat een jongere tussen de 18 en 27 jaar met een WW- of bijstandsuitkering voor minimaal zes maanden in dienst neemt, kan tot maximaal twee jaar in aanmerking komen voor een korting van 3500 euro op jaarbasis op de premies werknemersverzekeringen. Tot 1 juli aanstaande geldt de premiekorting bij een dienstverband van minimaal 32 uur per week. Daarna kunnen de werkgevers de premiekorting toepassen bij een dienstverband van minimaal 24 uur per week. De premiekorting kunnen zij zelf opvoeren bij de loonaangifte.