Raamovereenkomst verpakkingen 2013 – 2022

FNLI en CBL zijn samen met de overheid in 2012 gekomen tot een raamovereenkomst verpakkingen. In deze overeenkomst staat ondermeer dat bedrijven zich enerzijds inzetten om een einde te maken aan het gebruik van pvc als verpakkingsmateriaal in supermarkten en anderzijds pvc in verpakkingen terug te dringen. Een retailorganisatie heeft brancheorganisaties benaderd hierover, omdat zij hebben vernomen dat verpakkingsleveranciers niet altijd op de hoogte blijken van deze overeenkomst. Graag attenderen wij u daarom op deze overeenkomst en adviseren u hierover met u verpakkingsleveranciers te communiceren.

Hier vindt u de raamovereenkomst verpakkingen.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl