Energieakkoord 2013 en uitwerking voor de Industriële Bakkerij

In 2013 is het Energieakkoord gesloten tussen partijen. Hierin is vastgelegd dat er per branche een inventarisatie gemaakt gaat worden van energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar in elke branche. Inmiddels is van de eerste groep branches in 2014 een inventarisatie gemaakt. En in 2015 is de voedingsmiddelenbranche (levensmiddelenproductie) aan de beurt. De bakkerijen vallen hier ook onder. De overheid wil e.e.a. in samenspraak met de branche vertegenwoordigende instanties opzetten. Op die wijze ontstaat een overzicht dat door bedrijven en overheid kan worden gebruikt in het verder succesvol implementeren van energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar hun rendement opleveren.

Vanuit die insteek heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu met de NVB contact gezocht. Rijkswaterstaat (afdeling Duurzame mobiliteit, Energie en Milieu) heeft de uitvoering hiervan. In het eerste gesprek tussen de NVB en de uitvoeringsinstantie werd duidelijk dat het hier gaat om een inventariserende lijst die door bedrijven t.z.t. kan worden gebruikt om een betere keuze te maken in investeringen op dit gebied.

Vanzelfsprekend participeert de NVB hier voor haar leden in dit traject. Niet participeren betekent dat we als branche en organisatie onszelf ook buitenspel zetten. Binnenkort krijgt de NVB een eerste aanzet toegezonden waarin mogelijke energiebesparende maatregelen staan opgesomd. Deze lijst zal door NVB leden worden gescreend op nut/onnut voor de branche en in hoeverre die maatregel de beste/meest actuele maatregel is. De gescreende lijsten gaan vervolgens terug naar Rijkswaterstaat. Zij gaan tenslotte deze lijst aan een onafhankelijk kennisbureau in de Bakkerijbranche voorleggen om exacte terugverdientijd en investeringsniveau te bepalen. Als dat is gebeurd, wordt de lijst nogmaals naar ons gezonden om e.e.a. definitief te maken voor dit moment.

Zodra hier meer inhoudelijke informatie over bekend is, laten wij u dat weten. Als u verdere vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wim Kannegieter