Real time oven monitoring system van AMF Tromp

In deze tijd van hoge energie en gasprijzen is het continu monitoren van de ovens geen overbodige luxe. Door perfecte afstelling van de ovens kan een verlaging tot 20% gerealiseerd worden op het gasverbruik met ook een lagere CO2 uitstoot.

Voor meer informatie over deze service zie: Sustainable oven service

Of de illustratie video op You Tube:

Mocht u meer informatie over deze service willen hebben. Dan kunt u (ook als u geen AMF Tromp/Den Boer oven heeft) contact opnemen met ondergetekende.

Peter van Zessen

Technisch Directeur AMF Tromp/Den Boer

pvanzessen@afmbakery.com +316 30002269