RIVM rapport inzake zout-, jodium- en kaliuminname

Het RIVM heeft recent haar rapport gepubliceerd over de dagelijkse zout, jodium en kalium inname onder volwassenen in Doetinchem in 2006 versus 2015. Het onderzoek is gebaseerd op urinemetingen. De resultaten laten zien dat de zout (natrium) en kaliuminname van volwassenen tussen 2006 en 2015 gelijk is gebleven. De jodiuminname van volwassenen is tussen 2006 en 2015 met 33% bij vrouwen en 37% bij mannen afgenomen. Het risico op een tekort van jodium blijft echter klein, aldus het RIVM.

De oorzaak van het gelijk blijven van de natriuminname en verlaging van de jodiuminname is mogelijk te verklaren door veranderingen in onder meer de broodconsumptie, echter hebben de onderzoekers niet naar de voedingsconsumptie gevraagd. De Voedsel Consumptie Peiling (VCP) die in 2017 wordt gepubliceerd door het RIVM kan hier antwoord op geven.

Door de hoge zoutinname wordt door het RIVM meer inzet op zoutreductie geadviseerd door o.a. een verandering van het voedingspatroon en een vermindering van het zoutgehalte in bewerkte levensmiddelen.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl