Hoe zit het met zout in brood?

De Nederlandse Bakkerijsector vindt het van belang om een betrouwbaar en onafhankelijk beeld te hebben van het daadwerkelijke zoutgehalte in de meest gegeten Nederlandse broodsoorten. Zowel op wetgevingsgebied als binnen de sector zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet om het zoutgehalte in brood te verlagen.

Om te monitoren of de wettelijke norm voor het maximale zoutgehalte op de droge stof wordt behaald, wordt door het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) in opdracht van de bakkerijsector sinds 2009 jaarlijks een grootschalige steekproef uitgevoerd. Hier vindt u de resultaten van de zoutmonitoring 2015.