RIVM: Volwassenen krijgen minder, maar nog steeds te veel zout binnen

RIVM laat weten dat Nederlanders in 2020/2021 ongeveer 13 procent minder zout binnen kregen dan in 2006/2007. Ondanks de daling is dit nog steeds meer dan het aanbevolen maximum van 6 gram. De helft van de mannen krijgt ruim 11 gram binnen per dag en de helft van de vrouwen meer dan 8 gram. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS.

Het onderzoek is uitgevoerd bij deelnemers uit een langlopend gezondheidsonderzoek in Noord-Nederland. De hoeveelheid zout en kalium is gemeten in de urine van de deelnemers, die ze 24 uur lang hebben verzameld. De hoeveelheid kalium is in deze periode bijna hetzelfde gebleven en is op een goed niveau.

Goed dat RIVM onderkent dat er meer nodig is dan herformulering. Volgens het RIVM is een combinatie van interventies nodig om zoutinname te laten dalen. Met aanscherping van de zoutgehaltes in voedingsmiddelen en uitbreiding naar meerdere productgroepen binnen de Aanpak Productverbetering zal de inname niet lager dan 6 gram per dag worden. Het RIVM zegt dat Nederlanders ook hun voedingspatroon moeten aanpassen en ook zelf minder zout moeten toevoegen.

Bron: Dinnissen, CS, Hendriksen, M. Zout- en kaliuminname 2020/2021 en trend in inname voor volwassenen in Noord- Nederland. Monitoren van de voedingsstatus in het Lifelines cohort. RIVM rapport 2021-0246.

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl