Voedselverspilling daalde in 2019 met 8% ten opzichte van 2018

De Monitor voedselverspilling update 2009-2019 geeft inzicht in de totale hoeveelheid voedselverspilling in de hele Nederlandse voedselketen. Deze verspilling daalde in 2019 met circa 8% ten opzichte van 2018. Dit is voor het eerst een significante daling ten opzichte van voorgaande jaren. Minister Staghouwer van LNV heeft de publicatie van Wageningen University & Research naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief aan de Tweede Kamer besteedt de Minister speciale aandacht aan de systemische aanpak broodverspilling en de Campagne brood in de verspillingsvrije week.

Voor verspilling van brood is afgelopen jaar zowel in de gehele keten, bij het bedrijfsleven, als bij de consument aandacht geweest. Door het samenbrengen van activiteiten gericht op het tegengaan van verspilling van brood ontstond een systemische aanpak voor deze sector. In 2021 is de bakkerijsector gestart met een nulmeting voor een jaarlijkse monitoring en rapportage (actielijn 1). Op basis van deze meting kunnen bakkers gericht maatregelen nemen om verspilling terug te dringen. Daarnaast is in 2021 een project opgezet met provincie Gelderland om met een panel van supermarkt franchisers en een panel van bakkers oplossingen tegen voedselverspilling in de praktijk te brengen (actielijn 2). En in 2021 liep een grote consumentencampagne om consumenten te activeren minder brood te verspillen en nam deze productgroep een prominente rol in tijdens de Verspillingsvrije Week (actielijn 3).

De ‘Monitor Voedselverspilling update 2009-2019 vind je op de website van het ministerie van LNV.

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl