Ruud van Erp nieuwe NVB voorzitter

Tijdens de bestuursvergadering van september is Ruud van Erp tot voorzitter benoemd van d NVB. Van Erp, in het dagelijks leven Algemeen Directeur Delifrance Nederland, volgt hiermee Eugène Scholten op die eind augustus de voorzitterfunctie heeft neergelegd naar aanleiding van zijn vertrek bij Bakkersland.

Meer info over Ruud van Erp en de NVB treft aan bij Bestuur NVB.

Mededeling Bakkerswereld over Ruud van Erp.