Slim Werkgeven is een nieuw online platform voor werkgevers

Op hoofdlijnen wordt ingegaan op uw rol als werkgever bij zaken als opleiding en ontwikkeling ziekte en herstel. Ook staan er de mogelijkheden genoemd om subsidie aan te vragen om medewerkers kansen te bieden om zich ‘een leven lang te ontwikkelen’. Dat is goed voor uw bedrijf en voor uw medewerkers.

Dit platform gaat vooral over initiatieven die u in uw eigen bedrijf neemt. Door op deze link te klikken komt u automatisch bij het betreffende platform.

Daarnaast spelen CAO partijen uiteraard een rol daar waar het gaat om de mogelijkheden op collectief niveau. Naast de al bekende mogelijkheden voor opleidingen bij het NBA en de programma’s rondom gezondheid wordt immers ook gewerkt aan de uitwerking van de CAO van de toekomst. Daarin is niet alleen aandacht voor flexibiliteit en maatwerk, maar ook voor duurzame inzetbaarheid (vitaliteit, inzetbaarheid, opleiding, ontwikkeling), het imago van de sector en instroom van nieuwe medewerkers.

Over de ontwikkelingen op collectief niveau houden wij u uiteraard op de hoogte.

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl