SPAWW hervat incasso na corona

Stichting PAWW heeft dit voorjaar voor werkgevers die door de coronacrisis in betalingsproblemen verkeren, een betalingsregeling gepubliceerd op de website. Daarnaast is het incassoproces bij te late of uitblijven van betaling tijdelijk stilgelegd. Werkgevers zijn verplicht de werknemersbijdrage op tijd af te dragen aan SPAWW. Daarom wordt het incassoproces voor de bakkers binnenkort weer opgestart.

Veruit meeste bijdragen zijn in de afgelopen periode normaal betaald. Maar helaas heeft de stichting nog niet alle bijdragen mogen ontvangen. Werkgevers die volgens de administratie een betalingsachterstand hebben, worden eerst per brief op de hoogte gesteld van de gevolgen van een mogelijke betalingsachterstand. Daarna wordt de incassoprocedure hervat met een herinnering of een aanmaning.

Nota’s zijn in te zien op het werkgeversportaal

Mogelijk is betaling van de werknemersbijdrage aan de aandacht van een groep werkgevers ontsnapt. SPAWW verzoekt werkgevers om in dat geval via het werkgeversaccount in het PAWW-portaal de nog openstaande nota’s te (laten) controleren. Wanneer de aangiftes en openstaande nota’s correct zijn, kunnen werkgevers deze alsnog voldoen. Wanneer de nota’s op tijd zijn voldaan hoeven werkgevers vanzelfsprekend verder zelf niets te doen.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, nota’s van SPAWW, of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op via het portaal en support binnen uw account of via de werkgeverstelefoon 088-2302331. 

Wij danken alle werkgevers binnen de industriële bakkerij voor hun begrip en medewerking.  

Stichting PAWW

Over Stichting PAWW

Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is ontstaan na het versoberen van de wettelijke WW- en WGA-uitkering in 2016. De PAWW-regeling voorziet werknemers, verbonden aan een deelnemende cao, tijdelijk van een aanvullende uitkering nadat hun wettelijke WW- of WGA-uitkering is afgelopen. Stichting PAWW voert de regeling uit. Het bestuur legt verantwoording af aan sociale partners verenigd in Stichting van de Arbeid en is gebonden aan haar statuten en het wettelijk kader van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Haar bestedingsdoelen zijn gelimiteerd tot het innen van bijdragen, het doen van uitkeringen, het beheren van middelen, het ondersteunen van cao-partijen en het in stand houden van de stichting.