FNLI webinar vrijwillige herkomstetikettering & transparant etiketteren

De Europese wetgeving en interpretatie ten aanzien van vrijwillige herkomstetikettering en transparant etiketteren zijn volop in beweging. Zo moeten etiketten sinds 21 april 2020 voldoen aan de nieuwe regels ten aanzien van vrijwillige herkomstetikettering. Daarnaast zijn de interpretaties rondom transparant etiketteren en voorkomen van misleiding nog steeds onderwerp van discussie. Om u op de hoogte te brengen van de … Meer lezenFNLI webinar vrijwillige herkomstetikettering & transparant etiketteren

Vragen bij implementatie Warenwetbesluit Meel en brood?

Sinds 1 juli is het nieuwe Warenwetbesluit Meel en brood in werking getreden. De benamingen van heel veel broden moeten veranderen. Omwille van eenduidigheid en transparantie richting de consument is het belangrijk dat iedereen in onze sector de wetgeving op dezelfde manier interpreteert en toepast. Met de NVB kwaliteitswerkgroep en andere sectorpartijen heeft afstemming plaatsgevonden … Meer lezenVragen bij implementatie Warenwetbesluit Meel en brood?

SPAWW hervat incasso na corona

Stichting PAWW heeft dit voorjaar voor werkgevers die door de coronacrisis in betalingsproblemen verkeren, een betalingsregeling gepubliceerd op de website. Daarnaast is het incassoproces bij te late of uitblijven van betaling tijdelijk stilgelegd. Werkgevers zijn verplicht de werknemersbijdrage op tijd af te dragen aan SPAWW. Daarom wordt het incassoproces voor de bakkers binnenkort weer opgestart. … Meer lezenSPAWW hervat incasso na corona

Tijdelijke uitbreiding subsidieregeling Praktijkleren

Het Ministerie van Onderwijs heeft de Subsidieregeling praktijkleren gewijzigd. Er is extra geld beschikbaar voor werkgevers in bepaalde sectoren (waaronder ook de bakkerijbranche) om hen te stimuleren om BBL plekken aan te blijven bieden. Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt voor ieder jaar € 10,6 miljoen uitgetrokken voor verhoging van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit geld … Meer lezenTijdelijke uitbreiding subsidieregeling Praktijkleren

Bezoek Inspectie SZW m.b.t. arbeidsomstandigheden

Inspectie SZW doet in 2020 bij verschillende industriële bakkerijen onderzoek naar arbeidsomstandigheden. In dit nieuwsbericht de ervaringen van een van uw collega’s en een aantal tips. Er wordt gevraagd naar een actuele RI&E en plan van aanpak, contract met de arbodienst of andere arbodienstverleners, de ARBOcatalogus industriele bakkerij en de ongevallenregistratie. De aandacht ligt primair … Meer lezenBezoek Inspectie SZW m.b.t. arbeidsomstandigheden

Nieuw Pensioenakkoord

Het op 5 juni 2019 bereikte pensioenakkoord tussen werkgevers- en werknemerspartijen en de overheid is het sluitstuk van een jarenlange discussie over een nieuw pensioenstelsel en de vormgeving ervan. Het akkoord betreft een breed pakket aan maatregelen, waarbij het een niet los kan worden gezien van het ander. Het nieuwe pensioenakkoord is een akkoord op … Meer lezenNieuw Pensioenakkoord