Bezoek Inspectie SZW m.b.t. arbeidsomstandigheden

Inspectie SZW doet in 2020 bij verschillende industriële bakkerijen onderzoek naar arbeidsomstandigheden. In dit nieuwsbericht de ervaringen van een van uw collega’s en een aantal tips.

Er wordt gevraagd naar een actuele RI&E en plan van aanpak, contract met de arbodienst of andere arbodienstverleners, de ARBOcatalogus industriele bakkerij en de ongevallenregistratie.

De aandacht ligt primair op de veiligheid bij het schoonmaken.

  • Welke schoonmaakmiddelen worden gebruikt, zijn de Veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar?
  • Worden werknemers geïnstrueerd over het juiste gebruik van de schoonmaakmiddelen?
  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, hoe worden deze onderhouden, en hoe worden werknemers getraind in het juiste gebruik?
  • Hoe ga je om met werknemers van externe schoonmaakbedrijven? Ook hier veel nadruk op instructie voor aanvang van de werkzaamheden.
  • Ongevallenregistratie.

Daarnaast werden vragen gesteld over het voorkomen van fysieke belasting.

Uw collega had de RI&E voor industriële bakkerijen gemaakt, hiermee konden alle vragen van de inspecteur beantwoord worden. Aanvullend heeft de sector een training RI&E voor industriële bakkerijen ontwikkeld.

Daarnaast hadden alle werknemers een training fysieke belasting via de NBA gevolgd waarmee ook dat onderdeel naar tevredenheid kon worden beantwoord.

Maak dus gebruik van deze trainingsmogelijkheden die het NBA voor industriële bakkerijen in portefeuille heeft. Dat geeft een goede basis voor de veiligheid en de werkomstandigheden in de bakkerij.

Met vriendelijke groet,

Tineke Rens
Coördinator Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf
t.rens@nbc.nl