Strengere eisen aan uitzendbureaus

De Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de uitzendbranche gerichter controleren. Het speciale interventieteam AMU blijft ook na dit jaar actief. Ook de sector zelf neemt maatregelen tegen malafide uitzendbureaus. De toetsing voor het keurmerk wordt onafhankelijker en de lat om een certificaat te krijgen komt hoger te liggen. Naleving van de cao wordt een belangrijk onderdeel van het keurmerk. Als bureaus zich niet aan cao-afspraken houden, krijgen ze geen certificaat. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken (SZW) mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet door de overheid en de uitzendsector om malafide bureaus aan te pakken. Er is voor ruim 100 miljoen euro aan sancties opgelegd. Ook de sector zelf zet stappen, maar niet snel genoeg. Te veel ondernemingen gaan nog in de fout, ook gecertificeerde uitzendbureaus.

Het is duidelijk dat de problemen bij de uitzendbureaus niet zomaar uit te roeien zijn. Wet- en regelgeving en handhaving maken het de malafide uitzendbureaus en de personen achter deze bureaus steeds lastiger. Daarnaast wil Asscher het systeem van certificering in de uitzendbranche in stand houden, maar het systeem moet wel verbeterd worden.

Het interventieteam AMU bestaat uit de Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV. Samen controleren zij geregeld malafide uitzendbureaus. In april heeft het team in Brabant een verpakkingsbedrijf gecontroleerd dat zich mogelijk ook bezighoudt met het uitlenen van werknemers. Zowel de ondernemer als de 59 werknemers, van wie de meeste de Poolse nationaliteit hebben, zijn ter plaatse gehoord. In verband met belastingschulden heeft de Belastingdienst onder andere beslag gelegd op bankrekeningen, auto’s en een woning. Er wordt ook gekeken of er sprake is van onderbetaling van de werknemers.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
De Stichting Normering Arbeid (SNA) en het ministerie van SZW hebben afspraken gemaakt om het systeem van certificering (het keurmerk) door zelfregulering te verstevigen. Het doel is om zo veel mogelijk bedrijven die de regels ontduiken te weren van de markt. De Inspectie SZW en de inspectie van SNA zullen de samenwerking in de informatie-uitwisseling verder oppakken. Verder moet de overheid zelf nadrukkelijker erop toezien dat bedrijven die geregeld in de fout gaan voor het certificaat geweerd worden. Rob Slagmolen VNO-NCW