Toelating E203 in brood en bakkerswaren wordt ingetrokken

In de NVB nieuwsbrieven in september en november 2016 berichtte we u reeds over de vraag die de Europese Commissie(EC) aan producenten (en gebruikers) stelde over of zij het gebruik van sorbaten in voorverpakt gesneden brood, roggebrood, gedeeltelijk gebakken voorverpakte bakkerijproducten en brood met verlaagde energetische waarde, willen continueren.

Op de vraag naar onderbouwende data is geen relevante informatie aangelevert bij de Europese Commissie voor E203 (calciumsorbaat). Om die reden wordt de toelating van calciumsorbaat conform de afspraken met de lidstaten ingetrokken. De Commissie start de procedure hiervoor op. NVB wil u adviseren uw recepturen te controleren op het gebruik van E203 en te starten met het verwijderen of vervangen van dit additief in uw brood en bakkerswaren. We houden u op de hoogte inzake de timing.
Wel is er interesse getoond voor het gebruik van E200 en E202. Een consortium met industriële partners gaat de benodigde studie(s) uitvoeren. Het consortium geeft aan de informatie uit de veiligheidsstudies begin 2018 gereed te hebben. De Europese Commissie monitort de timing.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl