Veranderingen bij Riskplaza

Begin 2014 is de database van Riskplaza overgenomen door People in Food van het Productschap Akkerbouw en ondergebracht in een aparte BV, genaamd Riskplaza BV. De NVB neemt zitting in het Werkgroepoverleg en het Deskundigenoverleg. De structuur gaat nu wijzigen.

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

 • Flits 1 – Content creators inzetten voor (voedingsmiddelen)reclames
 • Flits 3 – Oproep tot onderzoek naar alternatieven voor Multi-layer PET verpakkingen
 • Flits 4 – Uitnodiging VNO-NCW Dag van de Industrie
 • Flits 5 – Tekort vrije uitloopeieren verwacht door ophokplicht vogelgriep
 • Flits 6 – FNLI adviseert handleiding beheersing versleping allergenen te gebruiken
 • Flits 8 – Ontwikkelingen (verplichte en vrijwillige) herkomstetikettering
 • Flits 9 – FNLI publiceert trendrapport verduurzaming In de Volgende Versnelling
  FNLI rapport – Verduurzaming in de volgende versnelling 
 • Flits 10 – Update situatie vrije uitloopeieren
 • Flits 11 – FNLI verwelkomt Grondstoffenakkoord agrifoodketen 
 • Flits 12 – Asbest uitbreiding controles ILT
 • Flits 13 – GS1 vindt nieuwe fouten check uw data voor 30 januari!

NVB Workshop FLOURplus een succes

De workshop FLOURplus welke op 19 januari jl. werd gehouden in Wageningen, bracht de bakkerijsector samen voor informatie over een online systeem voor bakkerijen die zich bezighouden met de variatie van de kwaliteit van tarwemeel. Het systeem is het resultaat van een 3-jarig onderzoeksproject, waarin ontwikkelingen op het gebied van meelanalyses, bakkerijwetenschap en kunstmatige intelligentie zijn samengebracht.

Focusgebieden NVWA 2017

Via FNLI zijn we geïnformeerd over de focusgebieden van NVWA voor 2017. De NVWA gaat in 2017 aandacht besteden aan een aantal onderwerpen. Deze vindt u terug in het artikel op het ledengedeelte van onze website. 

Toelating E203 in brood en bakkerswaren wordt ingetrokken

In de NVB nieuwsbrieven in september en november 2016 berichtte we u reeds over de vraag die de Europese Commissie(EC) aan producenten (en gebruikers) stelde over of zij het gebruik van sorbaten in voorverpakt gesneden brood, roggebrood, gedeeltelijk gebakken voorverpakte bakkerijproducten en brood met verlaagde energetische waarde, willen continueren.

Save the date: 16 maart 2017 – NVB Workshop Beheersing van het risico op versleping van allergenen

In het laatste kwartaal van 2016 heeft NVB bij u geïnventariseerd naar de vorm van beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen. De Europese verordening (verstrekking van voedselinformatie aan consumenten) kent geen wettelijke verplichting tot het vermelden van allergenen die aanwezig (kunnen) zijn als gevolg van versleping.

Kennisniveau over asbest onvoldoende volgens de ILT

Op 24 juli 2015 agendeerde de ILT van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (IenM) via een brief aan de FNLI het onderwerp van asbest in industriële installaties . In deze brief kondigde de ILT aan dat zij inspecties gaan uitbreiden en sancties gaan opleggen bij beperkte naleving van relevante wet- en regelgeving. De ILT kondigde tevens inspecties aan bij bedrijven met industriële installaties gebouwd vóór 1-1-1994.

Erkenning RI&E Industriële Bakkerijen

Per 16 januari 2017 is de RI&E Industriële Bakkerijen officieel erkend door het Steunpunt RI&E. Dit houdt in dat bedrijven met maximaal 25 werknemers met deze erkenning in aanmerking komen voor toetsingsvrijheid. Verder is hiermee de RI&E Industriële Bakkerijen voor u als NVB lid een volwaardig instrument om te gebruiken in de verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Door deze RI&E te gaan gebruiken, kunt u uw kosten hieromtrent voor uw eigen bedrijf verminderen t.a.v. deze wettelijke verplichting.

Energieakkoord: ontwikkelingen rond instrumenten Wet Milieubeheer

In 2013 is het Energieakkoord gesloten tussen bedrijfsleven en overheid. Via deze update van het VNONCW willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen rond de instrumenten, gericht op betere naleving van Wet Milieubeheer (WM). In de WM staat dat middelgrote energieverbruikers alle maatregelen moeten treffen, die zich binnen vijf jaar of korter terugverdienen. Voor de Industriële Bakkerijbranche is ook zo’n Erkende Maatregelenlijst ontwikkeld (zie hiervoor de nieuwsbrief van juni 2016). Onderstaand treft u het bericht vanuit VNONCW aan.

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’. Het wetsvoorstel wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

Ledengedelte website weer live

Eerder berichtten wij u al dat het ledengedeelte van de website door een technische fout niet bereikbaar was. Inmiddels zijn de technische problemen verholpen en kunt u weer gebruik maken van de informatie. Excuses voor het ongemak.