Save the date: 16 maart 2017 – NVB Workshop Beheersing van het risico op versleping van allergenen

In het laatste kwartaal van 2016 heeft NVB bij u geïnventariseerd naar de vorm van beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen. De Europese verordening (verstrekking van voedselinformatie aan consumenten) kent geen wettelijke verplichting tot het vermelden van allergenen die aanwezig (kunnen) zijn als gevolg van versleping.

Maar om de allergische consument te voorzien van volledige en juiste informatie over de aanwezigheid van allergenen als gevolg van versleping moet bij u als producent bekend zijn of er werkelijk een risico (= kans x effect) bestaat. Over dit onderwerp heeft de FNLI een goed hulpmiddel ontwikkeld, te weten de handleiding ‘Beheersing van het risico op versleping allergenen’ . FNLI adviseert de zogenaamde Vital systematiek te gebruiken om te bepalen of er sprake is van een risico voor de allergische consument.

Graag nodigt NVB u als lid uit bij de workshop ‘Beheersing van het risico op en communicatie over versleping van allergenen’, om u van praktische informatie te voorzien over beheersmaatregelen en risicocommunicatie inzake versleping van allergenen. Deze workshop vindt plaats op donderdagmorgen 16 maart te Wageningen. In februari ontvangt u meer informatie over het programma en aanmeldingsmogelijkheden.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl