Uitbreiding subsidie praktijkleren

Werkgevers met een BBL leerling in dienst kunnen, bovenop de reguliere subsidie praktijkleren, extra subsidie kragen. Dit is vastgelegd in de mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 september 2020 kenmerk MBO/25224340 inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren teneinde werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren BBL-plekken aan te blijven bieden.

Dit geldt voor de bedrijven in onze branche met SBI codes:

  • 10.61
  • 10.62
  • 10.70
  • 10.71
  • 10.73

Het aanvragen van de subsidie voor het schooljaar 2020 – 2021 kan van 2 juni tot 16 september 2021. U leest meer informatie hierover op de website van de de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Carla Zwierstra

Carla.zwierstra@bakkracht.nl