Voorjaars Algemene Ledenvergadering NVB 2017

De Ledenvergaderingen worden door steeds meer leden van de NVB bezocht. Dat is een prima ontwikkeling. Daarom willen wij u graag tijdig op de hoogte stellen van de datum van de komende ALV. De voorjaars ALV van de NVB is gepland op dinsdag 16 mei. Het programma zal rond 14.00 uur starten en zowel een formeel als een informeel deel kennen. Plaats van handeling zal in het midden van het land zijn in een stijlvolle omgeving.

Reserveer deze middag/avond alvast in uw agenda.