Wijziging afvalbeheersbijdrage verpakkingen per 2019

Het Afvalfonds Verpakkingen publiceerde  onlangs de tarieven van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen voor 2019. Het volgende is voor u van toepassing:

  • Per 2019 zal het tarief voor drankenkartons stijgen naar 0,38 €/kg (incl. systeemkosten). De kosten zijn hoger onder andere omdat de inzamelpercentages hoger zijn dan geraamd.
  • Per 2019 zal er een gedifferentieerd kunststoftarief van toepassing zijn, waarbij ‘goed’ recyclebare kunststofverpakkingen (zie de KIDV recyclingscheck) worden belast met een tarief van 0,38 €/kg (incl. systeemkosten).
  • Voor ‘reguliere’ kunststofverpakkingen blijft het tarief ongewijzigd op 0,64 €/kg (incl. systeemkosten)
  • Het tarief voor biodegradeerbare kunststoffen (0,02 €/kg) komt te vervallen aangezien dit tarief niet langer te verantwoorden is in het licht van de werkelijke kosten die gemoeid gaan met inzameling en sortering van deze specifieke type kunststoffen. Biodegradeerbare kunststoffen vallen daarmee per 2019 onder het ‘reguliere’ kunststoftarief.
  • De tarieven voor de overige materiaalsoorten zijn niet gewijzigd. 

Achtergrond tarieven
De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen bestaat sinds 2013 en wordt geïnd door het Afvalfonds Verpakkingen om te voldoen aan de verplichtingen die gelden voor producenten van verpakte producten. Met het ongewijzigde tarief voor 2017 laat het Afvalfonds Verpakkingen zien dat zij met succes stuurt op kostenbeheersing. Kijk voor meer informatie over (de berekening van) de tarieven op de website van het Afvalfonds.

Achtergrond tariefdifferentiatie
Kunststof is het materiaal met de hoogste kosten. Dit komt doordat kunststof licht en volumineus is en daarmee inefficiënt voor inzameling en transport. Tevens moeten we kunststof sorteren voordat we het kunnen recyclen. Bovendien is de ene verpakking beter te recyclen dan de andere. Ook kan de waarde van het gerecyclede materiaal aanzienlijk verschillen, afhankelijk van de soort kunststof. Om deze variabelen beter tot uitdrukking te brengen is – met ingang van 1 januari 2019 – besloten in de afvalbeheersbijdrage de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een gedifferentieerd tarief voor kunststof. Voor goed uit te sorteren en te recyclen verpakkingen met een positieve marktwaarde geldt een lager tarief.

FNLI nieuwsflitsonderwerp 4 oktober 2018