NVWA handhaving zout

Momenteel vindt er handhaving van de NVWA plaats op het zoutgehalte in brood. NVB vindt het goed dat er controle plaatstvindt. Vorig jaar hebben wij in een gesprek met het ministerie van VWS aangedrongen op handhaving van zout in brood. Wij zijn content te vernemen dat aan deze oproep gehoor is gegeven. NVWA lijkt tevens te kijken naar het droge stof gehalte van broden.

FNLI Monitor Levensmiddelenindustrie 2018

Op het jaarlijkse FNLI bijeenkomst is nader ingegaan op de ontwikkeling van de Levensmiddelenindustrie in Nederland over het afgelopen jaar. Tijdens die bijeenkomst is door Barbara Baarsma (hoogleraar economie aan de UvA en directeur Kennisontwikkeling Rabobank) nader ingegaan op de samenhang tussen economische groei en arbeidsproductiviteit.

Training fysieke belasting in uw bakkerij?

Om fysieke belasting voor medewerkers in de Industriële bakkerij te verminderen zijn trainingen opgezet voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Deze traingen worden in de eigen bakkerij gegeven en de kosten via het Sociaal Fonds voor 100% vergoed (m.u.v. verletkosten). Inmiddels zijn reeds veel medewerkers getraind. Dat is een goede zaak. Maar om jarenlang ingesleten verkeerde gewoontes te vervangen door juiste tiltechnieken etc is herhaling noodzakelijk.

Opleiding belangrijk in tijden van personeelskrapte

Op dit moment wordt opleiding steeds belangrijker als element om de huidige personeelskrapte het hoofd te bieden. Door opleiding en training kunt u collega’s langer en gemotiveerder in dienst houden. Een belangrijke partij in de bakkerijbranche op het gebied van opleidingen is natuurlijk de NBA. Inmiddels heeft de NBA een groot aantal opleidingen op het gebied van operations, procestechniek en vakkennis in haar portefeuille. Ook voor de industrie. Een totaal overzicht van het NBA trainingsaanbod is te vinden op de website van de NBA.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl

Stappenplan voorbereiding Brexit voor exporterende bedrijven

Naar schatting 35.000 Nederlandse bedrijven doen zaken met het Verenigd Koninkrijk (VK), maar hebben geen enkele ervaring met douaneprocedures. Na de Brexit op 29 maart verandert dit en wordt het VK een zogeheten ‘derde land’. Om het voor deze groep ondernemers makkelijker te maken, heeft de Nederlandse Douane een eenvoudig stappenplan gemaakt met waar ondernemers aan moeten denken en de doorlooptijden die daarvoor staan bij de douane. Een goede voorbereiding kost enkele maanden.

Voedingsindustrie laat kansen op forse energiebesparingen onbenut

Tachtig procent van het energieverbruik komt voor rekening van zakelijke verbruikers. Binnen de procesindustrie en daarmee ook de voedingsindustrie blijkt een enorme potentie aan energiebesparingen. Toch blijft de aandacht achter, zo blijkt uit de gepubliceerde whitepaper ‘Hoe hoog staat u op de prestatieladder?’ van ir. Siert Wiersema, adjunct directeur Aerzen Nederland. De eerste 10% is gemakkelijk realiseerbaar, terwijl de investeringen snel zijn terugverdiend. Wat is de impact op de klimaatdoelstellingen? Hoe luidt de beste aanpak en waar liggen de kansen voor een energie-efficiënte fabriek?

Bakkerijsector maakt afspraken over 3e WW-/WGA-jaar

De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor werknemers en werkgevers? Wordt een werknemer na 1 januari 2016 werkloos of langdurig ziek en werkt hij/zij langer dan 10 jaar? Dan is de duur van WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen, doordat de werknemer minder lang een WW- of WGA-uitkering ontvangt. Om dit op te vangen is de PAWW ontwikkeld door de sociale partners: de Private aanvulling WW en WGA.