Training fysieke belasting in uw bakkerij?

Om fysieke belasting voor medewerkers in de Industriële bakkerij te verminderen zijn trainingen opgezet voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Deze traingen worden in de eigen bakkerij gegeven en de kosten via het Sociaal Fonds voor 100% vergoed (m.u.v. verletkosten). Inmiddels zijn reeds veel medewerkers getraind. Dat is een goede zaak. Maar om jarenlang ingesleten verkeerde gewoontes te vervangen door juiste tiltechnieken etc is herhaling noodzakelijk.

In een interview in Bakkerswereld  van oktober 2018 wordt verder op deze trainingen ingegaan. Wellicht een goed moment om deze (her)trainingen ook voor de eigen bakkerij te organiseren. Meer info is te vinden op de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Of neem contact op met Bureau Veilig en Gezond (info@veiligengezond.com of 0317 417223).

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl