De RI&E een verplicht nummer of een bijdrage aan een veilige en gezonde werkomgeving?

Juist in deze tijd waarin er krapte is op de arbeidsmarkt en waar iedereen langer doorwerkt is het des te belangrijker om als bedrijf uit te stralen dat je zuinig bent op je belangrijkste vermogen: de medewerkers. Toch?

Hoe komt het dan dat in zoveel bedrijven nog geen RI&E is? En er geen plan van aanpak is gemaakt?

Drukte op de werkvloer heeft er natuurlijk mee te maken en de ervaring dat de kans op sancties niet groot is. Maar wat vergeten wordt is welk (menselijk) kapitaal blijft liggen doordat werknemers niet optimaal (kunnen) presteren. Reden genoeg om toch een start te maken met de RI&E.

Handig branche instrument
Voor industriële bakkerijen is er een branche instrument dat helpt om de kenmerkende risico’s in een bakkerij in beeld te brengen. Dit RI&E instrument voor de industriële bakkerij is handig in gebruik. De vragen zijn afgestemd op de risico’s in onze bakkerijen. Daardoor hoef je geen vragen in te vullen over risico’s die toch nooit in bakkerijen voorkomen. Zorg dat daarna, in overleg met de medewerkers, een reëel plan van aanpak opgesteld wordt. Het heeft geen zin om actiepunten op een lijst te zetten waar toch geen tijd of geld voor is. Durf dat ook vast te stellen. Focus op de haalbare doelen. Dan heb je over een jaar echt wat bereikt.
Vraag een account aan via info@veiligengezond.nl

Workshop voor praktische toepassing
Voor ondersteuning bij opstellen en uitvoeren van de RI&E is door de NBA een workshop ontwikkeld. De praktische toepassing van de RI&E staat daarin centraal. Zo wordt er gewerkt aan het invullen van de RI&E, waarbij deelnemers ook inzicht krijgen in de verantwoordelijkheden en rollen binnen hun bedrijf. De deelnemers kunnen bepalen via welke weg zij het beste uitvoering kunnen geven aan de RI&E.

De workshop wordt als open inschrijving, maar ook in-company aangeboden. In- company is de workshop altijd maatwerk. Meer informatie over deze workshop vindt u hier of kunt u opvragen bij Carla Zwierstra.

Tineke Rens
info@veiligengezond.nl

Carla Zwierstra
carla.zwierstra@nba-opleiding.nl