Bakkerijsector repareert kortere WW duur

Sociale partners in de bakkerijbranche zijn tot overeenstemming gekomen om het 3e jaar WW te regelen. Eerder is door het Sociaal Akkoord afgesproken dat de WW nog maximaal 2 jaar zou mogen duren. Vanuit werknemersorganisaties in de bakkerijbranche bestond reeds enkele jaren de wens om het 3e WW jaar te repareren via een werknemersverzekering. Met de in werking treding van deze regeling per begin 2019 zal dit een feit worden. Meer informatie hierover treft u aan in dit artikel uit Bakkers in Bedrijf van november 2018