Mogelijkheden energietransitie

Op dit moment zijn meerdere bakkerijen bezig met het inventariseren van mogelijkheden om te komen tot een goede invulling van de energietransitie. Onderstaand een aantal mogelijkheden om dit in te vullen.

1. Zonnepanelen

Als eerste is er de subsidie voor de installatie van zonnepanelen op het dak van de bakkerij. In dat kader heeft de overheid een subsidieregeling opgetuigd. De SDE+ regeling (stimulering duurzame energievoorziening). Op dit moment staat de najaarsronde open. In het voorjaar is het totale subsidiebudget niet volledig uitgekeerd. Dat is natuurlijk enorm jammer. Maak van deze mogelijkheid gebruik om de investering makkelijker mogelijk te maken.

Meer inhoudelijke informatie hierover is te vinden via de site van RVO  (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

2. Waterstof
Vanaf 10 oktober kunnen bedrijven en instellingen innovatieve plannen indienen voor schone, kostenefficiënte productie en toepassing van waterstof. Jörg Gigler, directeur van TKI Nieuw Gas, kijkt uit naar de plannen: “Waterstof is de sleuteltechnologie voor minder CO2-uitstoot.”

Elektriciteit, transport, industrie en gebouwen
Het TKI Nieuw Gas, onderdeel van de Topsector Energie, ondersteunt de regeling Waterstof. Deze moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Waterstof staat in het Klimaatakkoord als belangrijk alternatief voor fossiele brandstof.

Binnen de TKI onderzocht Gigler al eerder het potentieel van waterstof voor de Routekaart Waterstof. Waterstof voegt een extra element toe in de energietransitie. Elektriciteit uit zon en wind kan namelijk in waterstof worden opgeslagen en vervolgens worden getransporteerd via het gasleidingennetwerk. Bovendien is waterstof zowel een klimaatneutrale brandstof als grondstof.

Economische potentie
Gigler ziet waterstof als één van de alternatieven om de energietransitie te laten slagen: “Ons land leent zich uitstekend voor waterstof, omdat we veel industrie hebben en steeds meer windmolens op zee.” Bovendien is waterstof economisch interessant. Kennisintensief Nederland kan volgens hem koploper worden in de productie, het transport en de toepassing van waterstof.

Meer groene waterstof
Waterstof wordt al veel in de industrie toegepast – tot nu toe vrijwel altijd op fossiele basis. Gigler: “Met groene waterstofproductie, waarbij duurzame energie wordt benut om waterstof te produceren, kunnen we dit langzaam maar zeker duurzaam maken. Dat helpt de industrie om te verduurzamen en aan onze klimaatopgave te voldoen.”

Gigler: “Ik hoop dat Nederland over enkele jaren de goede technologieconcepten en de samenwerkingsverbanden heeft. Daarnaast willen we dat projecten ook naar de maatschappelijke kant van waterstof kijken. Demonstratieprojecten bieden daarbij de mogelijkheid om burgers te informeren.”

Meer weten?

3. Windenergie
Mocht er interesse zijn om de eerste bakkerij met een eigen windturbine te worden, dan is er meer informatie te vinden op de website van de RVO

4. Groene Energie
Een ander element om de CO2 uitstoot te verminderen is overschakeling op groene energie. Via Energie-Zakelijk.nl is het mogelijk om de prijzen van de verschillende aanbieders te vergelijken.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl