Wijziging tarieven Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 wijzigen de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om de tarieven die de NVWA in rekening brengt voor activiteiten als keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming- en analyse bij bedrijven en personen die bedrijfsmatig activiteiten verrichten.

Publicatie en Overzicht (“was-wordt lijst”, op pagina 11 staan de tarieven voor aanvullende controles in geregistreerde levensmiddelenbedrijven).

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl