Ruud van Erp

Ruud van Erp, voorzitter van het NVB bestuur namens de Onafhankelijken

Met mijn ingenieursdiploma ben ik opgeleid voor de procesindustrie. Mijn werkervaring heb ik opgedaan bij Mars B.V. in Veghel en Haguenau (F), bij Douwe Egberts Nederland in Utrecht en vervolgens, sinds 1-1-2000, bij Délifrance Nederland te Ridderkerk. Per 1 maart 2017 ben ik aan de slag gegaan als algemeen directeur PréPain in Oldenzaal.

Ik wil graag bijdragen om de branche te versterken waarbij het de uitdaging is om op kosten efficiënte wijze zowel het product imago te versterken en ook het werk in de branche aantrekkelijk te laten blijven. Als vertegenwoordiger van de onafhankelijke bakkerijen behartig ik sinds mei 2009 de belangen industriële bakkerij in het bestuur van de NVB. Sinds eind 2017 behartig ik ook de belangen van de NVB in het bestuur van de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie). 

Op de najaars ALV van 2013 hebben de leden van de NVB ervoor gekozen om na het vertrek van Albert Schipper het roulerend voorzitterschap te introduceren. Aan mij de eer om dat vanaf september 2014 te gaan doen. Ik heb de voorzittershamer overgenomen van Eugene Scholten die per die datum het voorzitterschap heeft neergelegd als gevolg van zijn vertrek bij Bakkersland.

Meer informatie over de NVB treft u ook aan in het Bakkerswereld artikel van januari 2019 over de vereniging.

Ruud van Erp.