Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Nieuwe CAO Bakkersbedrijf een feit

In de Georganiseerd Overleg vergadering van 6 mei jongstleden hebben CNV en FNV terugkoppeling gegeven op de achterban raadpleging van de voorstellen die werkgeversorganisaties in de eerdere GO vergadering (van

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Informatiebijeenkomsten Vitaliteitsregeling

Sinds vorig jaar organiseert Bureau Veilig en Gezond informatiebijeenkomsten voor medewerkers uit de bakkerijsector die binnenkort 60 jaar worden. Tijdens deze bijeenkomsten worden zij geïnformeerd over de ins en outs

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Drie cao-loontabellen aangepast aan minimumloon

Een drietal cao-loontabellen worden aangepast aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2019. Dit omdat anders het minimumloon hoger zou zijn als de schaallonen in de cao van het Bakkersbedrijf. Door deze aanpassing zijn betreffende schaallonen dus gelijk aan het minimumloon.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Stand van zaken voorbereidingen cao onderhandelingen

In het najaar hebben de eerste voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met sociale partners over een nieuwe cao. De looptijd van de huidige cao reikt immers tot en met Q1 2019.
De vakorganisaties CNV en FNV zijn gelijkgestemd t.a.v. een proces naar een nieuwe cao.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

De Tweede en Eerste Kamer hebben deze zomer ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoewel de wet nog moet worden gepubliceerd in de Staatscourant, kunnen werkgevers waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen. Ze krijgen hiermee definitief het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Bakkerijsector repareert kortere WW duur

Sociale partners in de bakkerijbranche zijn tot overeenstemming gekomen om het 3e jaar WW te regelen. Eerder is door het Sociaal Akkoord afgesproken dat de WW nog maximaal 2 jaar zou mogen duren. Vanuit werknemersorganisaties in de bakkerijbranche bestond reeds enkele jaren de wens om het 3e WW jaar te repareren via een werknemersverzekering. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Training fysieke belasting in uw bakkerij?

Om fysieke belasting voor medewerkers in de Industriële bakkerij te verminderen zijn trainingen opgezet voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Deze traingen worden in de eigen bakkerij gegeven en de kosten via het Sociaal Fonds voor 100% vergoed (m.u.v. verletkosten). Inmiddels zijn reeds veel medewerkers getraind. Dat is een goede zaak. Maar om jarenlang ingesleten verkeerde gewoontes te vervangen door juiste tiltechnieken etc is herhaling noodzakelijk.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Opleiding belangrijk in tijden van personeelskrapte

Op dit moment wordt opleiding steeds belangrijker als element om de huidige personeelskrapte het hoofd te bieden. Door opleiding en training kunt u collega’s langer en gemotiveerder in dienst houden. Een belangrijke partij in de bakkerijbranche op het gebied van opleidingen is natuurlijk de NBA. Inmiddels heeft de NBA een groot aantal opleidingen op het gebied van operations, procestechniek en vakkennis in haar portefeuille. Ook voor de industrie. Een totaal overzicht van het NBA trainingsaanbod is te vinden op de website van de NBA.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl

Lees verder »

Bakkerijsector maakt afspraken over 3e WW-/WGA-jaar

De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor werknemers en werkgevers? Wordt een werknemer na 1 januari 2016 werkloos of langdurig ziek en werkt hij/zij langer dan 10 jaar? Dan is de duur van WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen, doordat de werknemer minder lang een WW- of WGA-uitkering ontvangt. Om dit op te vangen is de PAWW ontwikkeld door de sociale partners: de Private aanvulling WW en WGA.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Populaire versie CAO Bakkersbedrijf Algemeen Verbindend verklaard

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 oktober 2018 besloten de qua tekst gemoderniseerde cao-artikelen van de CAO Bakkersbedrijf die loopt van  01-10-2016 t/m 31-03-2019 per 19 oktober 2018 algemeen verbindend te verklaren. Deze tekst, die ook bindend is voor ongeorganiseerde werkgevers, is te raadplegen via onderstaande link:

Staatscourant – 18 oktober 2018

Lees verder »