Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

60 jarig jubileum Bakkerij Pater

Een bijzondere gebeurtenis in Averhorn. Jan Braas is 60 jaar werkzaam bij Bakkerij Pater in Averhorn. Reden voor Bakkerswereld om hier uitgebreid aandacht aan te schenken.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Genieten van het mooie weer

Voor werknemers en werkgevers geldt dat flexibiliteit in de huidige samenlevening steeds belangrijker wordt. Daarom is het goed dat de bakkerijbranche een flexibiliteitsregeling kent. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Bijdrageregeling BPV

De NVB vindt het belangrijk dat er voldoende erkende leerbedrijven zijn die leerlingen beroepspraktijkvorming (BPV) kunnen geven. De tijd die deze bakkerijen investeren in – letterlijk – de toekomst van de bakkerijbranche, moet ook financieel worden gewaardeerd. 

Lees verder »

Bakkerseczeem, part of the job?

Droge rode handen met scheurtjes en jeuk, veel bakkers hebben last van bakkerseczeem. Dit is een vervelende kwaal als je met je handen moet werken en vaak je handen moet wassen. Wat veel mensen niet weten is, dat je veel kunt voorkomen door regelmatig je handen goed in te vetten. Als de huid intact is, dan kunnen de irriterende stoffen hun werk namelijk minder goed doen en voorkom je klachten.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Stand van zaken populaire versie cao Bakkersbedrijf

Zoals bekend is de huidige cao van het Bakkersbedrijf niet het makkelijkst leesbare stuk op aarde. cao partijen (CNV, NVB en NBOV) hebben daarom eerder reeds besproken (toen ook nog met FNV) om werk te maken van een leesbare versie van de cao (de zogenaamde populaire versie). Deze versie is geschoond van juridische termen en verwijzingen naar algemene wetten en is geschreven in dagelijkse termen en kortere zinnen. Deze versie zal in plaats komen van de juridische versie.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Personeel gezocht

De economie draait op volle toeren. Het aantal vaste werkplekken nam in 2017 toe en het aantal flexcontracten daalt. Toch ontstaat er ook her en der krapte. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

AVV verklaring cao Bakkersbedrijf

Vrijdag 23 februari jongstleden heeft het Ministerie van SZW de cao voor het Bakkersbedrijf Algemeen Verbindend verklaard. Deze week zal deze verklaring in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

De belangrijkste aanpassingen van de arbowet

Sinds 1 juli 2017 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in de arbowet. Daardoor komt er meer aandacht voor preventie. In de nieuwe arbowet zijn ook minimumeisen opgenomen voor het basiscontract met de bedrijfsarts. Met deze aanpassingen ben u als werkgever beter toegerust om ziekte als gevolg van het werk te voorkomen.

Lees verder »