Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Workshop ‘Handvaten voor betere arbeidsomstandigheden’

Houdt u zich bezig met de arbeidsomstandigheden of ziekteverzuim in uw bedrijf? Heeft u te maken met RI&E’s, PAGO, de arbocatalogus of voert u de gesprekken met de bedrijfsarts? En bent u nieuwsgierig naar de instrumenten die hiervoor zijn ontwikkeld of hoe deze met elkaar samenhangen?

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Uitlooptermijn ZW voor rekening eigenrisicodrager

Op grond van artikel 19aa, eerste lid, van de Ziektewet (ZW) heeft een werknemer zonder werkgever, na 52 weken arbeidsongeschiktheid, alleen nog recht op uitkering als hij wegens ziekte slechts in staat is ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.  Is de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan wordt de uitkering beëindigd. Daarbij wordt een uitlooptermijn gehanteerd, zodat de werknemer nog recht op uitkering heeft tot een maand na de dag waarop hij in staat is om minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Kom naar de bijeenkomst ‘Fit en veilig werken in de nacht’

Kom naar de bijeenkomst ‘Fit en veilig werken in de nacht’ en win een VIP arrangement voor 10 personen bij een thuiswedstrijd van FC Utrecht`. Nachtwerk hoort bij de bakkerijsector. Dat dat gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen is wel bekend. Nachtwerkers hebben bijvoorbeeld een hoger risico op diabetes en hart- en vaatziekten.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

cao Bakkersbedrijf definitief

Op 23 oktober 2017 hebben werkgeversorganisaties NVB/NBOV en de werknemersorganisatie CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Bakkersbedrijf. De nieuwe cao-tekst, inclusief alle functie-uurloontabellen, is inmiddels gereed en te vinden op onze website. De cao is op maandag 20 november 2017 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Nieuwe cao Bakkersbedrijf

Na lang onderhandelen hebben we eind oktober kunnen melden dat de nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf een feit is. Samen met CNV Vakmensen en NBOV heeft de onderhandelingsdelegatie van de NVB een cao tot stand gebracht waarin op een aantal onderdelen mooie stappen naar de toekomst worden gemaakt. Zowel voor werknemers als voor werkgevers. Op korte termijn zal de nieuwe cao naar het Ministerie van SZW gestuurd worden voor de AVV verklaring.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

De vitaliteitsregeling is van en voor elke werknemer in de bakkerijsector

Nu de pensioenleeftijd naar achteren is verschoven, wordt het voor oudere werknemers in zware beroepen moeilijker om tot de pensioendatum door te werken. Dit resulteert niet zelden in vroegtijdige ziekmelding en (al dan niet gedeeltelijke) instroom in de WIA. Naast het feit dat iedereen zijn pensioengerechtigde leeftijd in goede gezondheid wil bereiken, kost het de sector veel geld als werknemers langdurig uitvallen en in de WIA belanden.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Persbericht Nieuwe CAO Bakkersbedrijf

PERSBERICHT

Gouda, 24 oktober 2017

Nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf

Op 23 oktober 2017 hebben CNV vakmensen, NBOV en NVB overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf. Helaas heeft de achterban van het FNV het eindresultaat afgewezen. NBOV, NVB en CNV Vakmensen betreuren dat zij niet tot overeenstemming hebben kunnen komen met de vier partijen.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

bijeenkomsten voor de vitaliteitsregeling

Sinds vorig jaar kan elke werknemer van 60 jaar en ouder meedoen met de vitaliteitsregeling. Om makkelijker het pensioen te kunnen halen gaan werknemers 80% werken, ontvangen zij 90% salaris en bouwen 100% pensioen op.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

WAO-gat WGA-gat uitkering

Indien u momenteel een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering ontvangt van Interpolis/Achmea dan is het mogelijk dat uw uitkering stopt bij de leeftijd van 65 jaar terwijl u nog geen AOW-uitkering ontvangt.

De Stichting Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Bakkerijsector (SAVAB) is door FNV, CNV Vakmensen, NVB en NBOV opgericht om in het verleden teveel betaalde premie (WAO-gat verzekering) via verschillende manieren aan verzekerde werknemers terug te betalen (bijvoorbeeld door de premie van WGA-gatverzekering Plus te verlagen).

Wordt u binnenkort 65 jaar? 
Heeft u een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering bij Achmea/Interpolis? Stopt uw uitkering bij 65 jaar?

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Drieploegendienst: kun je daar iets mee?

Voor de één een rooster om nooit in te ruilen, voor de ander een molensteen om de nek. De drieploegendienst is zowel geliefd als gehaat. Geliefd omdat medewerkers rekenen op het vrije weekend en zweren bij de voorspelbaarheid ervan. Minder geliefd omdat het rooster weinig tot geen flexibiliteit biedt en de vijf achtereenvolgende ochtend- en nachtdiensten als zwaar worden ervaren.

Lees verder »